Laadullisen aineiston keräys on päättynyt

Kyselylomake, jolla tutkin kuolemaan kohdistuvia käsityksiä, sulkeutui puoliltaöin, eli enää kyselyyn ei ole mahdollista osallistua. Nyt on hyvä hetki kirjoittaa pari sanaa ajatuksista, joita minulle tuli aineiston keruun aikana.Tutkimusprosessin alussa olin laatinut aineistojen keruuta varten tiedotussuunnitelman, jota tämän kyselyn kohdalla noudatin. Tiedotus aineiston keruusta tapahtui blogin, Facebookin, Twitterin sekä eri keskustelufoorumeiden välityksellä. Alun perin keskustelufoorumeita oli suunnitelmassa kymmenen, joiden ylläpitoon olin yhteydessä aineiston keruun johdosta. Yksi ylläpito toivoi, etten julkaisisi tiedotettani heidän keskustelupalstallaan, kahdelta en saanut vastausta kysymykseeni lainkaan, joten julkaisin tiedotteen yhteensä seitsemällä keskustelualustalla.

Tutkimustiedotteen saamaa vastaanotto oli pääsääntöisesti neutraali/positiivinen, vaikka luonnollisesti kritiikkiäkin esitettiin. Tiedotteen katselukerrat eri alustoilla vaihtelivat 12–763 katselukerran välillä käydessäni ne läpi tänä aamuna. Kun siihen lisään 4846 henkilöä, jotka näkivät ilmoituksen Facebookin kautta, uskallan väittää, että tieto kyselystä on tavoittanut mukavan määrän ihmisiä. Twitterin, tai muun kanavan, kautta tiedotteen nähneiden ihmisten lukumäärästä minulla ei ole tietoa.

Kritiikkiä sai aiheeni uutuusarvo, tiedotuskanavat sekä itse kyselylomake. Usein kritiikki esitettiin nimettömänä ja joissain tapauksissa minulle tuli tunne, että sen tarkoitus oli provosoida. Mitä uutuusarvoon tulee niin hoitotieteen näkökulmasta tämä on hyvin vähän tutkittu aihe. Mielestäni on myös hyvä muistaa, että tämä on yksi osatutkimus laajemmassa kokonaisuudessa.

Minulta kysyttiin myös aionko oikeasti kuvata tiedotuksen tapahtuneen keskustelufoorumeiden yms. välityksellä kirjoittaessani kansainvälisiin julkaisuihin. Vastaus on yksinkertaisuudessaan: aion. Tiedän että tämä tiedotusmuoto ja aineiston keruumuoto on epätavallinen ja että siitä on suhteellisen vähän tietoa tällaisten tutkimusten osalta. Kaksi seikkaa, joiden perusteella heräävä epäilys on ymmärrettävää. Olen kuitenkin valinnut tämän tien, ja sen tulen kuvaamaan niin yksityiskohtaisesti julkaisuissa kuin on mahdollisuutta vaarantamatta osallistujien anonymiteettiä. Lukijat voivat itse arvioida kuinka luotettavana aineistoa ja tutkimusta pitävät, akateemiseen arvoon ja ammattiin katsomatta. 

Kyselylomake jakoi mielipiteitä, kuten ajattelinkin. Osa kuvasi sitä suppeaksi, osa katsoi että sillä on mahdollista saada kattava kuva kuolemaan liittyvistä käsityksistä. Kiitosta lomake sai siitä, että vastaukset oli mahdollista kirjoittaa omin sanoin ilman rajoituksia. Nyt kun aineisto on esitestattu ja kerätty, voin rehellisesti sanoa ettei lomakkeen laatiminen ole mikään yksinkertainen juttu. Ainakaan sellaisen, joka sisältää vain avoimia kysymyksiä. Tutkijana olisi niin paljon kysyttävää, mutta avointa lomaketta ei voi venyttää mahdottoman pitkäksi. Samoin kysymykset pitää esittää niin laajoina, että vastaaja voi kirjoittaa kaikenlaisista näkemyksistään, jolloin vastauksia ei ohjailla kysymyksillä vaan lomake antaa ”tilaa” riittävästi erilaisille vastauksille. Esitestaus oli tässä suhteessa ihan ehdoton juttu, se opetti paljon ja etenkin kritiikki pisti miettimään erilaisia vaihtoehtoja.

Ennen kyselyn julkistamista olimme pohtineet realistista tavoitetta osallistujamääräksi. Kuten sanottu aihe on haastava, eivätkä tiedotuskanavat olleet ”perinteisiä”. Päädyimme asettamaan tavoitteeksi 100 osallistujaa. Aineiston keräyksen aikana kyselyyn vastasi yhteensä 258 henkilöä, mikä ei ole vain asetettua tavoitetta suurempi määrä, vaan myös huomattavasti enemmän kuin olin edes varovasti uskaltanut ajatella.  

Kiitos kaikille osallistuneille, ilman teitä tämä ei olisi ollut mahdollista!

Vaikka näin huima osallistujien määrä tarkoittaa aineiston analyysin vievän todennäköisesti suunniteltua enemmän aikaa, on se erittäin rohkaisevaa ajatellessani seuraavan aineiston keruuta. Siitä kerron enemmän syksyllä, jolloin keruu on ajankohtainen. 

Anja

0 kommenttia:

Lähetä kommentti