Kulttuuri ja eutanasia-asenteet

Ihmisten eutanasiaan kohdistamat asenteet ovat keskeinen osa tulevaa väitöskirjaani, minkä johdosta olen pyrkinyt luonnollisesti parhaani mukaan tutustumaan ja omaksumaan asenteisiin liittyvään kirjallisuuteen. Hyvin usein sitä lukee (ja myös itse kirjoittaa) toteamuksen kulttuurin vaikutuksesta asenteisiin, minkä johdosta minkään tutkimuksen tuloksia ei sinällään voi yleistää koskemaan esimerkiksi naapurimaan kansalaisia. Vielä mielenkiintoisemmaksi asenteiden tutkailu menee liittovaltioissa, joiden eri alueet saattavat erota kulttuureiltaan toisistaan.

Tämän päivän tutkimus tulee Belgiasta, joka koostuu kahdesta kielialueesta, hollaninkielisestä Flanderista ja ranskankielisestä Valloniasta. Cohen et al. (2012) ovat julkaisseet tutkimuksen, jonka mukaan näiden kahden alueen eutanasia-asenteet eroavat toisistaan kansalaisten sekä ennen kaikkea lääkäreiden osalta. Kansalaisten keskuudessa eutanasiaan suhtauduttiin myönteisemmin Flanderin alueella, ero oli pieni, mutta tilastollisesti merkittävä. Eroa ei kyetty selittämään esimerkiksi iällä, sukupuolella tai koulutuksella, joten kulttuuri on yksi mahdollinen selittävä tekijä.

Lääkäreiden väliset erot asenteissa olivat tutkimuksen mukaan luonteeltaan periaatteellisempia näiden kahden alueen välillä. Vaikka eutanasia on yleisesti hyväksyttyä kummankin alueen lääkäreiden keskuudessa (Flanderi 92% / Vallonia 87%), useampi lääkäri Vallonian alueella ilmoitti, ettei missään tapauksessa toteuttaisi eutanasiaa itse. Samoin he asettavat sedaation eutanasian edelle Flanderilaisia kollegoitaan useammin. Kummallakin alueella noin puolet vastanneista lääkäreistä uskoi hyvän palliatiivisen hoidon poistavan eutanasian tarpeen useimmissa tapauksissa. Tosin vastanneet lääkärit Vallonian alueella uskoivat Flanderilaisia kollegoitaan useammin voimassa olevan eutanasialain estävän palliatiivisen hoidon kehittämistä.

Tutkimuksessa todetaan Valloniassa esitettävän vähemmän eutanasiapyyntöjä verrattuna Flanderin alueeseen. Alle puolet Vallonialaisista lääkäreistä ovat myöntyneet heille esitettyyn eutanasiapyyntöön, kun Flanderin alueella esitettyyn pyyntöön suostui noin puolet (51%) lääkäreistä. Mielenkiintoista on myös miettiä ovatko nämä kaksi asiaa yhteydessä toisiinsa. Esitetäänkö lääkärille harvemmin eutanasiapyyntö koska tiedetään että he suhtautuvat siihen nihkeämmin vai eroavatko lääkärin ja potilaan väliset suhteet toisistaan kahden kielialueen välillä tavalla, joka selittäisi tämän ilmiön? Cohen et al. (2012) kuvaavat eutanasian näkyvyyden sekä siihen liittyvän tiedon tason olevan Flanderin alueella vahvempia kuin Valloniassa, mikä tietenkin voi olla yksi pyyntöjen määrää selittävä osatekijä.

Tämä tutkimus osoittaa mielestäni hyvin sen, ettei ole välttämättä mielekästä etsiä eroavaisuuksia ainoastaan mannerten tai maiden välillä. Samalla tavoin kulttuuri- ja asenne-eroja ilmenee yhdenkin maan sisällä, vaikka emme puhuisikaan edes liittovaltioista. Oman aineistoni antaa mahdollisuuksia maantieteelliseen jaotteluun maakuntatasolle saakka ja tietenkin jäin miettimään löytyisikö eroja maakunnittain tai lääneittäin, mikäli tekisin analyysin tältä pohjalta. Ovatko eutanasiaan kohdistuvat asenteet esimerkiksi Etelä-Karjalassa erilaisia verrattuna Kanta-Hämeeseen tai Kainuuseen? Toki voi kysyä onko tällaisen analyysin tuloksilla mitään merkitystä? Ehkä ei mitään maailmaa mullistavaa, mutta olisihan se kuitenkin mielenkiintoista… ainakin minun mielestäni!

Anja

Lähde:
Cohen, J., Van Wesemael, Y., Smets, T., Bilsen, J. & Deliens, L. 2012, "Cultural differences affecting euthanasia practice in Belgium: one law but different attitudes and practices in Flanders and Wallonia", Social science & medicine (1982), vol. 75, no. 5, pp. 845-853.

0 kommenttia:

Lähetä kommentti