Rikkinäinen puhelin...

Lähde:
http://www3.jkl.fi/ksmuseo/haloo/koulu/viestinta.htm
Kuka muistaa leikkineensä lapsena rikkinäistä puhelinta? Jutun juonihan menee niin, että joukko lapsia istuu ringissä ja yksi heistä kuiskaa viestin toisen korvaan. Viestin vastaanottaja välittää sen eteenpäin seuraavalle, juuri siinä muodossa kun on sen kuullut. Ringin viimeinen kertoo kuulemansa viestin ääneen ja sitä verrataan siihen alkuperäiseen, liikkeelle lähetettyyn viestiin. Usein ensimmäisen ja viimeisen viestin välillä on enemmän eroavaisuuksia kuin samankaltaisuuksia, mikä herättää pääsääntöisesti suurta huvittuneisuutta osallistujien kesken.

Mistä tämä tuli mieleeni? Tämän päivän Sunnuntaisuomalainen kertoo parantumattomasti sairaiden hakevan entistä useammin kuolinapua Sveitsistä. Otsikkoa lukiessa tulee mielikuva ihmisvirrasta, joka kulkee vain yhteen suuntaan. Itse artikkeli on jopa poikkeuksellinen, positiivisessa mielessä, tuodessaan esiin lääkäriavusteisen itsemurhan ja eutanasian eron. Artikkelissa jopa mainitaan että eutanasia on Sveitsissä kielletty, mutta itsemurhan tekemisessä voi saada apua.

Noin kuukausi sitten kirjoitin ajankohtaiseen tutkimusartikkeliin perustuvan jutun Sveitsin itsemurhaturismista. Sunnuntaisuomalaisen artikkeli näyttäisi perustuvan samaiseen lähteeseen, jonka mukaan vuosina 2008–2012 kahta suomalaista olisi avustettu kuolemaan Sveitsissä. Joten ”entistä useampi” voi tarkoittaa Suomen osalta kaikkea mahdollista kolmesta ylöspäin. Eli edelleenkään ei puhuta mistään suurista massoista, mikä tuodaan myös jutussa esiin siteeraamalla Lääkäriliiton toiminnanjohtoajaa, Heikki Pälvettä.

On totta että maailmanlaajuisesti luvut ovat kasvussa, toisten maiden osalta ehkä enemmän kuin toisten. Omaan silmääni sattuivat Italian tilastot, vuonna 2008 Sveitsissä avustetun itsemurhan seurauksena kuolleita oli 2 vuonna 2012 taas 22, eli luku on karkeasti kymmenkertaistunut. Suhteellisuuden vuoksi kerrottakoon että vuonna 2012 Sveitsiin kuolemaan matkustettiin Saksasta, yhteensä 77 ihmistä. Tämä tällaisena sivujuonena, jotta käy ilmi millaisesta mittakaavasta puhumme Suomen ja muiden maiden osalta.

No, kaikki missä mainitaan sana eutanasia tai edes viitataan siihen jollain tasolla, herättää reaktioita ja mielenkiintoa. Tätä periaatetta noudattaen Sunnuntaisuomalaisen julkaisemaan juttuun on viitattu myös muissa lehdissä, tarkemmin ottaen niiden verkkosivuilla. Jutun ehtiessä Iltalehteen, sävykin on muuttunut huomattavasti:
”Parantumattomasti sairaat matkustavat yhä useammin eutanasian perässä Sveitsiin, kertoo Sunnuntaisuomalainen.”

Anteeksi? Tämähän on juuri se, mitä Sunnuntaisuomalainen EI kertonut. Mutta jo lähti taas keskustelu käyntiin eutanasian puolesta ja sitä vastaan. Tosin keskustelun sisältö paljastaa hyvin pian että keskustelijat puhuvat jostain muusta kuin eutanasiasta. Rikkinäisen puhelimen tapaan viesti oli matkalla muuttunut joksikin ihan muuksi.

Anja

P.s. selkeyden vuoksi:
  • Lääkäriavusteisessa itsemurhassa lääkäri asettaa kuolemaan tarvittavat välineet potilaansa saataville, tarkoituksenaan mahdollistaa potilaan itsemurha. Käytännössä lääkäri määrää potilaalle lääkkeen tietäen että tämä tekee itsemurhan sen avulla. Mutta potilas itse tekee sen aktiivisen teon (eli ottaa lääkkeen) jonka seurauksena hän kuolee. Suomen lain mukaan itsemurha ei ole rikos, joten siinä avustamisestakaan ei rangaista. 
  • Eutanasia on aktiivinen teko toisen ihmisen elämän päättämiseksi hänen omasta pyynnöstään. Eli käytännössä lääkäri (tai joku muu henkilö) antaa potilaalle ruiskeen / infuusion, jonka seurauksena tämä kuolee. Eutanasia on Suomessa laitonta, rikoslain 21 luvun perusteella.

0 kommenttia:

Lähetä kommentti