Yhteisvastuu 2014: Mitä sen jälkeen?

Muistattehan viime vuoden Yhteisvastuukeräyksen, jonka kotimaan kohteena oli saattohoito ja sen kehittäminen? Tavoitteena oli jokaisen suomalaisen mahdollisuus korkeatasoiseen saattohoitoon sitä tarvitessaan, asuinpaikasta riippumatta. Asia nostettiin ansioituneesti esiin erilaisilla foorumeilla ja keskustelu kävi kuumana eri puolilla Suomea. Keräyksen markkinointiin käytetty kuvamateriaali jakoi mielipiteitä, kuumensi tunteita ja herätti miettimään kysymystä ”millainen on minun kuolemani?”


Yhteisvastuukeräyksen saattohoidon kehittämiseen suuntautuva tulos oli n. 570 000€ mikä on hyvä saavutus. Tuloksen avulla toteutetaan Yhteisvastuu-saattohoitohanke 2015–2017: ”Kuolevan hyvä hoito-yhteinen vastuumme.” Hankkeelle suuntaa-antavat tapaamiset järjestettiin syksyllä 2014 Oulussa, Turussa, Savonlinnassa sekä Kouvolassa. Tapaamisissa Juha Hänninen, Eero Vuorinen sekä Miia Salonen tapasivat kuntien, seurakuntien ja oppilaitosten edustajia, keskustelujen pohjalta hanketta on voitu suunnitella eteenpäin.

Hankkeesta ja sen sisällöstä tiedotetaan sivustolla hyväkuolema.fi. Se tulee koostumaan sekä suurista että pienistä tapahtumista. Esimerkiksi lääketieteen kandeille järjestettiin ”Kuinka selviän hengissä ensimmäisestä TK-kesästä kuolevien hoidossa”-kurssi. Juha Hännisen Facebook sivuilta luin että kurssille oli osallistunut yhteensä 60 kandia Oulussa, Turussa ja Helsingissä. Ehkä tällä ei nyt vielä tilannetta ratkaista, mutta minun mielestäni se on hyvä alku. Alkutapaamisissa nostettiin esiin myös tarve saattohoidon opetuksen yhtenäistämisestä eri oppilaitoksissa. Tämän johdosta hankkeen osana järjestetään kesäkuun alussa saattohoidon opettajafoorumi, jossa yhtenäistämistä ja sen toteutusta pohditaan yhdessä syöpäjärjestöjen kanssa. Koulutuksen merkitys saattohoidon tasoa ajatellessa on mielestäni valtava, kuten myös se, että oppilaitosten koulutusten sisällöt ovat vähintäänkin samansuuntaiset. Myös tämä lisää tasa-arvoa eri puolilla Suomea asuvien saattohoitopotilaiden keskuudessa.

Eräs olennainen osa Yhteisvastuu-saattohoitohanke 2015–2017 kantaa nimeä ”Saattohoito kuntoon” jonka tarkoituksena on kehittää eri hoitoyksiköiden saattohoito-osaamista tehostetun koulutuksen, konsultaation sekä työnohjauksen avulla. Hankkeessa julistettiin haettavaksi yhteensä viisi paikkaa, ilmoittautumisia he saivat yhteensä 107, joista myöhemmin peruuntui kaksi. Hakijoita oli erilaisia, palveluasumisyksiköitä, vuodeosastoja, kotihoidon yksiköitä sekä hoiva- ja vanhainkoteja. Tämä ilmentää mielestäni selkeällä tavalla sekä koettua tarvetta että myös suurta mielenkiintoa saattohoitoon liittyen. Loppujen lopuksi mukaan valittiin yhteensä yhdeksän yksikköä, joiden osalta työ alkaa elokuun lopulla 2015.

Hankkeen aikana järjestetään myös kahdeksan alueseminaaria ympäri Suomea THL:n ja STM:n/ETENE:n kanssa. Seminaarien aikana käsitellään luonnollisesti saattohoitoa eri näkökulmista, ajankohdat sekä kaupungit ovat luettavissa täältä. Sivulla on myös linkki ennakkoilmoittautumiseen. Hienoa on mielestäni myös kansalaisten saattohoitokokemusten keräys alueellisten koulutustilausten pohjaksi. Sivuston mukaan näiden luottamuksellisesti käsiteltävien kertomusten perusteella on tarkoitus laatia myös artikkeli tai artikkeleita. Näin kokemuksista saattavat hyötyä useat eri tahoilla toimivat ihmiset. Mikäli kiinnostut tästä mahdollisuudesta, katso lisätietoa täältä
 
Koulutuksen lisäksi hankkeessa lähestytään kuolemaa myös kulttuurin keinoin. Tänään järjestetään kansallisteatterin pienellä näyttämöllä maksuton tilaisuus ”Kuolema ja kulttuuri”, jonne mahtuu 300 ensimmäistä. 24.9.2015 pidetään Finlandia-talossa myös maksuton saattohoitotapahtuma, jonne ainakin itse olen jo ilmoittautunut.

Hyväkuolema-sivusto tulee varmasti myös tiedottamaan hankkeen etenemisestä. Vaikka en itse ole hankkeessa millään tavalla mukana, aioin seurata sivustoa mielenkiinnolla, koska toteuttajat tekevät konkreettisia asioita saattohoidon tilan parantamiseksi. Ja jos heillä ei ole ammattitaitoa tähän hommaan niin kenellähän sitä sitten olisi?

Anja

0 kommenttia:

Lähetä kommentti