Julkaisut

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

 • Terkamo-Moisio A, Kvist T & Pietilä A-M. 2016. Autonomy and human dignity are key features of a good death in Finnish nurses’ conceptions: a phenomenographic study. The Journal of Hospice and Palliative Nursing 18(5): 450-458. DOI: 10.1097/NJH.0000000000000274 
 • Terkamo-Moisio A, Kvist T, Kangasniemi M, Laitila T, Ryynänen O-P & Pietilä A-M. 2016.Nurses’ attitudes towards euthanasia in conflict with professional ethical guidelines.   Nursing Ethics DOI: 10.1177/0969733016643861
 • Terkamo-Moisio A, Kvist T, Laitila T, Kangasniemi M, Ryynänen O-P & Pietilä A-M. 2016. The traditional model does not explain attitudes towards euthanasia: a web-based survey of the general public in Finland. Omega – Journal of Death and Dying, doi 10.1177/0030222816652804
 • Terkamo-Moisio Anja, Kvist Tarja, Pietilä Anna-Maija. 2015. Multifaceted Nature of Euthanasia - Perceptions of Finnish Registered Nurses.  Journal of Hospice & Palliative Nursing 7(2), 105-112. DOI: 10.1097/NJH.000000000000013

  Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

  • Terkamo-Moisio A, Halkoaho A & Pietilä A-M. 2016. Sosiaalinen media tieteellisessä tutkimuksessa - Tutkimuseettisiä näkökulmia. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 53(2); 141-143.
  • Taylor J., Olsen P.R,. and Terkamo-Moisio A. with The 2014 EANS Cohort. 2016. Perspectives: European Academy of Nursing Science Debate. Journal of Research in Nursing 21(2): 143-151. 
  • Pietilä A-M & Terkamo-Moisio A. 2015. Terveyden universaali näkyvyys tulevaisuuden Euroopassa. PRO terveys 3/2015, 4-6.
  • Sahlström M, Terkamo-Moisio A. & Ylitörmänen T. 2015. EANS kesäkoulu: metodipintoja ja verkostoitumista. Hoitotiede 27 (3); 256.  

  Opinnäytetyöt

  • Kuoleman ja kärsimyksen välissä. Sairaanhoitajien näkemyksiä eutanasiasta. 
  • Hoitajien asenteet eutanasiaa kohtaan. 
   • Kandiaatintutkielma. 2011. Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos. 

  Lisätietoa:

  Biografia
  Esitelmät
  Koulutus