Esitelmät

2015

 • From approach to fear and avoidance: the attitudes towards death among the nursing students in Finland.
  • Death, Dying and Disposal of the Body (DDD12) international conference 4.9.2015, Alba Iulia, Romania
 • Religiosity among nursing students in Finland. 
  •  XXI. World Congress of the International Association for the History of Religions (IAHR). 25.8.2015 Erfurt, Germany
 • Terveyden edistämistä kuoleman kohtaamisella - kiertävästä hoitajasta tutkijan uralle
  • Itä-Suomen Yliopisto, Kuopio 10.2.2015
  • Esitelmä Hoitotieteen laitoksen urapäivänä

2014

 • Sosiaalinen media osana tutkimusta
  • Itä-Suomen Yliopisto, Kuopio 14.10.2014
  • Luento opintojaksolla "Hoitotieteen tutkimusmenetelmien käyttö: kvantitatiiviset menetelmät" 
 • How do nurses view their role in a fictitious euthanasia process? 
  • Kansainvälinen hoitotieteellinen ICN/APNN 2014 Conference, Helsinki 18.8-20.8.2014.
 • Omaiset ja eutanasia – Sairaanhoitajien näkemyksiä. 
  • XIII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, Tampere 12.-13.6.2014. 
 • Kärsimyksen ja kuoleman välissä. Sairaanhoitajien näkemyksiä eutanasiasta. 
  • Esitelmä Katriinan sairaalan osasto 5:n TYKY-päivä, Vantaa 16.5.2014

2012

 • Sairaanhoitajien asenteet eutanasiaa kohtaan.  
  • 2012. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi. Alakko nää mua? Yhteistyöllä vaikuttavaa hoitotieteellistä tutkimusta. 27.9.-28.9.2012 Oulun yliopisto. Posteri-esitys.  

Lisätietoa:

Biografia
Julkaisut
Koulutus